Zajmujemy się wielobranżowym projektowaniem na każdym etapie procesu inwestycyjnego:

  • opracowania dokumentacji koncepcyjnej
  • opracowania projektów budowlanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  • opracowania dokumentacji wykonawczej i warsztatowej
  • opracowania dokumentacji powykonawczej
  • opracowania dokumentacji kosztorysowej
  • opracowania dokumentacji formalno-prawnej
  • koordynacja dużych inwestycji z użyciem modeli 3D i technologii BIM

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel inżynierski, skupiony w poniższych pionach organizacyjnych:

 

Łącznie zatrudniamy ponad 70 specjalistów, w tym konstruktorów, technologów, inżynierów i menadżerów.