Kompleksowe usługi inżynierskie we wszystkich fazach procesu technologicznego w przemyśle oraz zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

W zakres naszej działalności wchodzi:

  • instalacje sanitarne ogrzewania: podłogowego, grzejnikowego, powietrznego, elektrycznego;
  • dokumentacja kotłowni gazowych i węzłów ciepła;
  • instalacje sanitarne wentylacji: grawitacyjnej, hybrydowej, mechanicznej, oddymiającej oraz instalacji z odzyskiem ciepła;
  • instalacje sanitarne klimatyzacji: systemy wody lodowej, systemy freonowe;
  • instalacje wodno-kanalizacyjne: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej, kanalizacji sanitarnej;
  • instalacje przeciwpożarowe; hydranty oraz tryskacze;
  • sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicze, gazowe;
  • opracowywanie charakterystyk energetycznych;
  • analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

 

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo techniczne.