Branża budowlano-konstrukcyjna i architektoniczna

Projektowanie zakładów przemysłowych i hal, projekty dla budownictwa ogólnego oraz użyteczności publicznej, konstrukcje wsporcze estakad energetycznych, jezdni podsuwnicowych, obiekty gospodarek: wodnej, elektrycznej.

Ponadto, projektanci tej branży przygotowują plany realizacyjne i zagospodarowania terenu, stref ochronnych, a także fundamenty urządzeń technologicznych, żelbetowe obiekty inżynierskie, projekty konstrukcji stalowych.

 

W zakres naszej działalności wchodzi:

 • koncepcje programowo-przestrzenne zadań inwestycyjnych;
 • doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie realizacji inwestycji;
 • opracowanie ekspertyz dla obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego;
 • analizy statyczno-wytrzymałościowe oraz analizy porównawcze konstrukcji nośnych budynków i budowli oraz konstrukcji inżynierskich;
 • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • projekty budowlane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawcze (techniczne);
 • projekty warsztatowe;
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie;
 • opracowanie wytycznych realizacji inwestycji;
 • weryfikacja i opiniowanie projektów;
 • nadzory inwestorskie i autorskie;
 • adaptacja dokumentacji zagranicznej do zastosowania na rynku krajowym;
 • wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych wszelkich obiektów budowlanych;
 • opracowanie dokumentacji podwykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo techniczne.