Zarząd firmy

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Redosz

Wiceprezes Zarządu
Marek Badura

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Pietyszuk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Witold Grabysz
Członek Rady Nadzorczej Marcin Grzanka