Zarząd firmy

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Marek Badura

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Karol Bałys

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Pietryszuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Grabysz

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Grzanka