Przygotowanie technologii, rozwiązywanie układów urządzeń załadowczych, odbiorowych i transportowych to główne specjalizacje branży mechaniczno-technologicznej. Specjaliści tej branży w zakresie swoich działań prowadzą modernizacje wydziałów hutniczych i przeróbczych, wielkich pieców, stalowni i walcowni, projektują urządzenia dozująco-ważące, kompletne instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze, urządzenia transportu bliskiego, tj. przenośniki taśmowe, śrubowe i inne. Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, ekspertyz technicznych, a także bezpośredni nadzór nad realizacją projektów w hutnictwie, górnictwie oraz innych gałęziach przemysłu.

 

 

Zakres usług:

 • urządzenia technologiczne i mechaniczne (mieszalniki, kruszarki i inne);
 • urządzenia dozująco-ważące;
 • instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze;
 • orurowanie technologiczne,
 • suwnice i urządzenia transportu bliskiego, np. przenośniki taśmowe, śrubowe, wozy kadziowe i inne;
 • kompletne linie rozładunku, magazynowania i transportu różnych materiałów (w tym również biomasy);
 • zainstalowanie linii produkcyjnych w przemyśle;
 • zasilanie energią elektryczną oraz rozdział mocy w obrębie węzłów i obiektów przemysłowych;
 • sieci elektryczne, a w szczególności niskich napięć;
 • układy napędów elektrycznych urządzeń technologicznych;
 • sterowanie i automatyka procesów technologicznych (z zastosowaniem sterowników programowalnych);
 • AKP procesów technologicznych;
 • instalacje elektryczne silnoprądowe, oświetleniowe, uziemiające, odgromowe.