Kontakt

Kontakty bezpośrednie

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Kierownik Zespołu Rozliczania Kontraktów – BDM branży Offshore

BDM Branży Wydobywczej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Łój

tel. +48 (32) 777 51 91

e-mail: iodo@mz.pl