Kontakt

Kontakty bezpośrednie

Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii

Dyrektor ds. Ofertowania i Koordynacji Międzybranżowej

Robert Pyrek

tel. +48 (32) 777 51 71

e-mail: robert.pyrek@mz.pl

Zespół Przygotowania Ofert

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Łój

tel. +48 (32) 777 51 91

e-mail: iodo@mz.pl