1945

Założenie Biura Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut.

1950 - 1959

Prace projektowe i konstrukcyjne nad odtworzeniem urządzeń hutniczych w latach powojennych.

1960 - 1969

Projektowanie urządzeń i linii technologicznych, dla nowo powstających wydziałów i zakładów hutniczych, klientów krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych.

1970 - 1979

Podjęcie funkcji Generalnego Projektanta Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice.

1991

Prywatyzacja spółki i przekształcenie w Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. Poszerzenie działalności z obszaru projektowania na inne gałęzie przemysłu.

1997

Uzyskanie Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodny z normą ISO 9001.

1998

Prowadzenie działalności zarządzania nieruchomościami.

1998

Prowadzenie działalności w zakresie kompleksowego projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych dla różnych gałęzi przemysłu.

1998

Otrzymanie wyróżnienia w konkursie Polskiej Nagrody Jakości.

1998

Powiązanie kapitałowe z Mostostalem Zabrze i Elektrobudową Katowice.

2015

Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informatycznego IFS wspomagającego Zarządzanie.

2018

Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną i otrzymało nazwę Mostostal Zabrze Biprohut Spółka Akcyjna.

2019

Podział Spółki na dwie odrębne: MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. oraz MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o.

2024

Nowa filia – biuro projektowe  w Raciborzu