Firma MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. (dawniej Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.) jest nowoczesnym biurem projektowym o wszechstronnym zakresie działania. Ponad 75 lat doświadczenia na rynku w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych standardów pracy i technologii projektowania tworzy naszą przewagę nad konkurencją. Zajmujemy się wielobranżowym projektowaniem na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy autorami linii produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, rozwiązań technologicznych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji energetycznych i elektrycznych. Projektujemy hale przemysłowe, zakłady przeróbki mechanicznej węgla, obiekty budownictwa ogólnego jak również infrastrukturę towarzyszącą. Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów dla przemysłu hutniczego, maszynowego, chemicznego i wydobywczego. Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego w ostatnich latach rozszerzyliśmy zakres naszych usług na rynek cementowy oraz branżę surowców mineralnych.

Oferowane przez nas usługi inżynieryjne obejmują doradztwo techniczne, prawne i ekonomiczne w fazie przedprojektowej i realizacyjnej, koncepcje, prace studialne i analityczne, wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, projekty podstawowe i projekty budowlane do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i warsztatowe, nadzory autorskie, oraz szeroko rozumiane zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi.

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel inżynierski, skupiony w trzech pionach organizacyjnych. Łącznie zatrudniamy 70 specjalistów, w tym konstruktorów, technologów, inżynierów, a także projekt menadżerów w następujących branżach:

  • mechaniczno-technologicznej i energetycznej
  • budowlano-konstrukcyjnej i architektonicznej
  • instalacyjnej

 

Czerpiąc z bogatego doświadczenia, stale umacniamy swoją pozycję na rynku zyskując uznanie wśród klientów krajowych i zagranicznych. Zdobyte przy każdym kolejnym zadaniu umiejętności w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami projektowania, skutkują pozyskiwaniem nowych zleceń i poszerzeniem oferty świadczonych usług.