Firma MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A.  jest nowoczesnym biurem inżynierskim i projektowym świadczącym szerokie spektrum usług (funkcjonowało do roku 2018 roku jako Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.)

Ponad 75 lat doświadczenia na rynku w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych standardów pracy i technik projektowania stanowi naszą przewagę nad konkurencją oraz pozwala na realizację projektów z kontrahentami na całym świecie.

Zajmujemy się wielobranżowym projektowaniem na każdym etapie procesu inwestycyjnego obejmującym obiekty przemysłowe i obiekty budownictwa ogólnego, instalacje, linie produkcyjne, urządzenia przemysłowe, jak również infrastrukturę towarzyszącą.

 

Oferowane przez nas usługi inżynieryjne obejmują między innymi:

  • doradztwo techniczne, prawne i ekonomiczne w fazie przedprojektowej i realizacyjnej
  • koncepcje i programy funkcjonalno-użytkowe
  • prace studialne i analityczne
  • wnioski o wydanie decyzji środowiskowych
  • projekty podstawowe
  • projekty budowlane do pozwolenia na budowę
  • projekty wykonawcze i warsztatowe
  • nadzory autorskie
  • szeroko rozumiane zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi
  • koordynacja dużych inwestycji z użyciem modeli 3D i technologii BIM

 

Specjalizacją Firmy jest w głównej mierze wykonywanie projektów dla przemysłu energetycznego hutniczego oraz chemicznego.

Ponadto świadczymy usługi projektowe dla przemysłu górniczego, cementowego, a także branży surowców mineralnych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, rozwijamy nasze usługi w zakresie szeroko rozumianego odzyskiem ciepła odpadowego w przemyśle, dekarbonizacji hutnictwa oraz technologii wodorowych.

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel inżynierski, skupiony w poniższych pionach organizacyjnych:

 

Łącznie zatrudniamy ponad 70 specjalistów, w tym konstruktorów, technologów, inżynierów i menadżerów.