Realizacje

Budowa gospodarki odbioru, magazynowania i podawania biomasy „Agro”

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2012-2013
  • Klient: Mostostal Zabrze S.A.
  • Lokalizacja: Białystok

Opracowanie projektu podstawowego, budowlanego i projektów wykonawczych dla zadania: „Budowa gospodarki odbioru, magazynowania i podawania biomasy agro do kotłów”.
Inwestor: Elektrociepłownia Białystok S.A.