Realizacje

Budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2018-2021
  • Klient: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
  • Lokalizacja: Libiąż

Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI dla Tauron Wydobycie” w zakresie opracowania projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę dla części powierzchniowej zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.