Realizacje

Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2019-2020
  • Klient: Urząd Miasta Gliwice
  • Lokalizacja: Gliwice

Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” w zakresie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.