Realizacje

Trasy rurowe dla obiektu unieszkodliwiania odpadów

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2017-2019
  • Klient: Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
  • Lokalizacja: Gloucester, Wielka Brytania

Wykonanie dokumentacji technicznej tras rurowych wraz z zamocowaniami oraz konstrukcją pomocniczą pod zamocowania dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów.
Inwestor: Babcock & Wilcox Volund A/S