Realizacje

Projekty instalacji technologicznych i infrastrukturalnych

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2019-2022
  • Klient: ArcelorMittal Poland
  • Lokalizacja: Dąbrowa Gónicza

Projekty instalacji technologicznych  i infrastrukturalnych. Zadania realizowane były dla Wydziału Wielkich Pieców, Wydziału Stalowni, a także dla Wydziału Walcowni i Spiekalni.