Realizacje

Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – Wzbogacanie w pełnym zakresie uziarnienia

  • Branża: Projektowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – Wzbogacanie w pełnym zakresie uziarnienia”, w zakresie opracowania projektu budowlanego, wielobranżowych projektów wykonawczych i warsztatowych, dokumentacji powykonawczej oraz świadczenia nadzorów autorskich.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.