Realizacje

Linia gięcia profili V na wydziale Walcowni Średniej

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2018-2019
  • Klient: Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
  • Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla nowej linii gięcia profili V na wydziale Walcowni Średniej w zakresie opracowania wkładu do projektu dla uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania wielobranżowego projektu wykonawczego, wykonania dokumentacji powykonawczej i pełnienia nadzorów autorskich.
Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.