Realizacje

Instalacja prażenia koncentratu Cu oraz turbozespołu z chłodnią

  • Branża: Projektowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji podestów obsługowych nad prażakiem dla zadania: „Instalacja prażenia koncentratu Cu oraz turbozespołu z chłodnią” w zakresie wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji stalowych wraz z konstrukcją główną oraz wykonania projektów warsztatowych konstrukcji.
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.