Realizacje

Instalacja do produkcji Nitorcetu oraz instalacja do zatężania kwasu ponitracyjnego

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2016-2018
  • Klient: Mostostal Zabrze S.A.
  • Lokalizacja: Krupski Młyn

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Prace projektowe, budowlane i montażowe instalacji do produkcji Nitrocetu oraz instalacji do zatężania kwasu ponitracyjnego” w zakresie opracowania raportu oddziaływania na środowisko, przygotowania koncepcji technologiczno-budowlano-instalacyjnej, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wielobranżowych projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz pełnienia nadzorów autorskich.
Inwestor: Nitroerg S.A.