Realizacje

Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej

  • Branża: Projektowanie
  • Status: zakończona
  • Okres realizacji: 2014-2015
  • Klient: Tauron Wydobycie S.A. (Z.G. Sobieski)
  • Lokalizacja: Jaworzno

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej” w zakresie opracowania projektu podstawowego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz pełnienia nadzorów autorskich w obszarze części powierzchniowej.
Zadanie realizowane w konsorcjum firm: Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A, Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. oraz Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o.