Realizacje

Budowa magazynu złomu oraz systemu przeróbki żużla wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną

  • Branża: Projektowanie

Wykonanie prac projektowych dla zadania: „Budowa magazynu złomu oraz systemu przeróbki żużla wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną – projekt koncepcyjny i budowlany.
Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.