Branża mechaniczno-technologiczna

Przygotowanie technologii, rozwiązywanie układów urządzeń załadowczych, odbiorowych i transportowych to główne specjalizacje branży
mechaniczno-technologicznej.

Specjaliści tej branży w zakresie swoich działań prowadzą modernizacje wydziałów hutniczych i przeróbczych, wielkich pieców, stalowni i walcowni, projektują urządzenia dozująco-ważące, kompletne instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze, urządzenia transportu bliskiego, tj. przenośniki taśmowe, śrubowe i inne.

Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, ekspertyz technicznych, a także bezpośredni nadzór nad realizacją projektów w hutnictwie, górnictwie
oraz innych gałęziach przemysłu.

 

 

W zakres naszej działalności wchodzi:

  • urządzenia technologiczne i mechaniczne (mieszalniki, kruszarki i inne)
  • urządzenia dozująco-ważące
  • suwnice i urządzenia transportu bliskiego, np. przenośniki taśmowe, śrubowe, wozy kadziowe i inne
  • kompletne linie rozładunku, magazynowania i transportu różnych materiałów (w tym również biomasy)
  • linie produkcyjne
  • instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i smarownicze

 

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo techniczne.